Strategie


De strategische projecten hebben als doel het beheersen van de continu´teit/voortbestaan van de onderneming op de lange termijn. Activiteiten die uitgevoerd kunnen worden zijn:

a) Strategiebepaling
Deze strategische verkenning richt zich op de integrale doorlichting van de onderneming met als doel het inventariseren van het talent, groeivermogen, alsmede de blokkerende zwakten die dit belemmeren.

b) Ondernemingsplanning
In dit projecttype wordt een ondernemingsplan ontwikkeld, waarin wordt vastgelegd op welke wijze de onderneming naar een toekomstig gewenste positie toe moet groeien.

c) Strategiebeheersing
Dit project richt zich op de definitie van presentatie-indicatoren, waarmee de effectiviteit van de onderneming beheerst wordt waar vanuit bij onvoldoende prestatie verbeteringsmaatregelen ge´nitieerd worden, teneinde de vitaliteit bij voortduur te verzekeren. Voor bovenstaande activiteiten zijn instrumenten ontwikkeld.


  Home - Adviesterreinen
  Strategie - Vernieuwing - Organisatie