SVO Subsidies

Overheden stellen voor het stimuleren van het beleid gericht op vernieuwing middelen beschikbaar. Gezien ondernemersrisico's terzake dienen deze middelen bedrijfsgericht aangewend te worden. Aanwending stagneert veelal op kennis van deze regelingen, de vaardigheid in het aanvragen, e.d. SVO Consultants biedt op dit gebied de volgende service c.q. dienst aan:

Gericht op het van toepassing zijnde project evalueert SVO Consultants mogelijkheden terzake en draagt zorg voor het aanvragen van subsidies bij instellingen als SenterNovem, Syntens, e.d.
Subsidieregelingen waarmee SVO Consultants ervaring heeft opgedaan zijn onder andere:

Het formuleren van de subsidievoorstellen, alsmede de begeleiding van het subsidietraject kan door SVO Consultants uitgevoerd worden.


  Home
  Over SVO - Adviesterreinen - Subsidies - Contact